Rejseregler

Børn

Hver betalende voksen må tage to børn under 12 år med gratis, og et betalende barn må tage et barn under 12 år med gratis. Er du mellem 12 og 16 år kan du rejse på børnebillet. Er du 16 år eller derover, rejser du til voksenpris. Rejser du til børnepris, kan du blive bedt om at vise dokumentation for, at du er under 16 år. 

Pensionist

Hvis du er over 65 år eller modtager social pension, kan du rejse på pensionistbillet (65-billet). 

Alder skal kunne dokumenteres ved fremvisning af kørekort, ID-kort eller anden billedlegitimation. Modtagere af social pension skal benytte DSB legitimationskort som dokumentation. 

Legitimationskort kan fås gratis på DSB/Arriva-stationer mod forevisning af gyldig pensionsmeddelelse eller mod forevisning af blanket 316/a. Foto medbringes ved førstegangsudstedelse og kortet gælder for et år af gangen.

Generelt

Det er ikke tilladt at ryge i togene - heller ikke e-cigaretter.

For mere detaljerede rejseregler henviser vi til vores forretningsbetingelser.

Afvisning af passagerer

Personer, der forulemper eller på anden vis generer de øvrige passagerer eller togpersonalet, kan blive afvist eller sat af toget af togpersonalet. Togpersonalet kan også afvise personer, som ikke har eller vil anskaffe gyldig billet eller kort.

Det er togpersonalet, der har ansvaret for, at rejsereglerne overholdes og kan bortvise passagerer, som ikke retter sig efter togpersonalets anvisninger.

Det er op til togpersonalet at afgøre, om rejsereglerne overholdes. 

Klager

Er du utilfreds med noget vedr. Nordjyske Jernbaner eller Nordjyske Jernbaners drift, kan du sende os en klage. Klagen skal være skriftlig og skal sendes enten på mail til nj@nj.dk eller som post til vores adresse Nordjyske Jernbaner A/S, Skydebanevej 1B, 9800 Hjørring. Husk at inkludere dato, tid, rute og naturligvis dine egne kommentarer og oplevelser hvis det drejer sig om en bestemt tur.

Hvis du er utilfreds med en afgørelse truffet,kan du bringe klagen videre til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. 

Ankenævnet er et uafhængigt klagenævn med en dommer som formand. 
Du kan læse mere om Ankenævnet her.