Om Nordjyske Jernbaner

Nordjyske Jernbaner A/S har hovedkontor på Skydebanevej 1B i Hjørring og beskæftiger i alt 61 medarbejdere.

Nordjyske Jernbaner A/S blev stiftet den 1. januar 2001 og er en sammenlægning af Skagensbanen A/S og Hjørring Privatbaner A/S. Virksomheden er 89% ejet af Nordjyllands Trafikselskab.

Siden fusionen mellem de to baner er der sket en gennemgribende modernisering og rationalisering af hele virksomheden. I alt er der inden for denne periode investeret 260 mio kr. i nye skinner, tekniske anlæg og togmateriel. Den 9. januar 2005 blev de nye Desiro togsæt indsat på strækningen Skagen-Frederikshavn, og den 2.april 2005 fik strækningen Hirtshals-Hjørring også indsat de nye Desiro togsæt.